اخبار برگزیده
2012.06.19
اخبار کانال های فارسی
2012.06.19
2012.04.30
2012.04.25
2012.04.17
2012.04.10
2012.04.03
2012.03.31
2012.03.26
  RTS1  کد صدای جدید روی ماهواره Eutelsat 7A
  Freq:10720 Pol:Hor SR:22000 FEC:1/2
2012.03.21
2012.03.16
2012.03.12
2012.03.08
  Bushehr  جدید Video و کد صدای جدید روی ماهواره Badr 5
  Freq:12284 Pol:v SR:27500 FEC:3/4
2012.03.05
  Bushehr  جدید Video و کد صدای جدید روی ماهواره Badr 5
  Freq:12284 Pol:v SR:27500 FEC:3/4
2012.03.01
2012.02.27
2012.02.18
2012.02.14
2012.02.12