اطلاعات BBC World Service Dari
اسم کانال

BBC World Service Dari

زبان dar

BBC World Service Dari فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
BBC World Service Dari

Apstar 2R -Telstar 10 76.5 ° E

4073 h 13020 Auto 0 6872 13928
 
BBC World Service Azeri

Apstar 2R -Telstar 10 76.5 ° E

4073 h 13020 Auto 0 6822 13923
 
BBC World Service Arabic

Intelsat 805 55.5 ° W
اینتلست

3936 h 3255 2/3 0 6752 13916
 
BBC World Service Arabic

Badr 4 26 ° E
بدر

11996 h 27500 3/4 0 6752 45
 
BBC World Service Arabic

Apstar 2R -Telstar 10 76.5 ° E

4073 h 13020 Auto 0 6752 13916