اطلاعات FOXCRIME HD
اسم کانال

FOXCRIME HD

زبان ترکی
انگلیسی

FOXCRIME HD فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
FOXCRIME HD

Turksat 3A 42 ° E
ترکست

10970 V 30000 5/6 114 214
314
1614
 
Fox Crime HD

Eutelsat Hotbird 13B 13 ° E
هاتبرد یوتلست

11785 h 29900 2/3 2510 2511
2512
14238
 
Fox Crime HD

Eutelsat Hotbird 13C 13 ° E
هاتبرد یوتلست

12616 h 29900 3/4 163 0 11326