اطلاعات Jazz
اسم کانال

Jazz

زبان سوئدی

Jazz فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
 
Jazz

Astra 4A ( سایریوس ) 4.8 ° E
آسترا ( سایریوس )

11938 V 27500 3/4 0 3719 3718
 
Jazz

Galaxy 17 91 ° W
گالکسی

3927 V 7250 3/4 0 688 6
 
 
Jazz

Amazonas 1 61 ° W

11055 H 28880 3/4 0 3704 823