اطلاعات رادیوی NRT
اسم کانال

NRT Radio

زبان کردی

NRT Radio فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
NRT Radio

Eutelsat 8 West A 8 ° W
یوتلست

11074 h 3000 3/4 0 36 1