اطلاعات National Geographic Scandinavia
اسم کانال

National Geographic Scandinavia

زبان سوئدی
نروژی
دانمارکی
فنلاندی

National Geographic Scandinavia فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
National Geographic Scandinavia

Astra 4A ( سایریوس ) 4.8 ° E
آسترا ( سایریوس )

11938 V 27500 3/4 3691 3692
3693
3694
3695
3690
 
National Geographic Scandinavia

Astra 4A ( سایریوس ) 4.8 ° E
آسترا ( سایریوس )

12399 V 27500 2/3 1711 1712 1710
 
National Geographic Scandinavia Norge

Thor 6 1 ° W

10872 h 24500 7/8 512 656 1549