اطلاعات POLONIA1
اسم کانال

POLONIA1

زبان لهستانی

POLONIA1 فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
POLONIA1

Eutelsat Hotbird 13C 13 ° E
هاتبرد یوتلست

10796 v 27500 5/6 165 100 15706