رادیوی Iraq North و اطلاعات South
اسم کانال

Radio Iraq north and south

زبان کردی

Radio Iraq north and south فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
Radio Iraq north and south

Badr 4 26 ° E
بدر

11938 v 27500 3/4 0 2422 533