اطلاعات رادیوی Kurdistan
اسم کانال

Radio Kurdistan

زبان کردی

Radio Kurdistan فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
Radio Kurdistan

NSS 12 57 ° E

11174 v 1250 3/4 0 131 1