اطلاعات کردی رادیوی Nawa
اسم کانال

Radio Nawa Kurdish

زبان کردی
عربی

Radio Nawa Kurdish فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
Radio Nawa Kurdish

Eutelsat 21A 21.6 ° E
یوتلست

11004 h 2593 5/6 0 38
39
2