اطلاعات Sjuan
اسم کانال

Sjuan

زبان سوئدی

Sjuan فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
Sjuan

Astra 4A ( سایریوس ) 4.8 ° E
آسترا ( سایریوس )

11804 H 27500 3/4 6081 6082 6080
 
Sjuan

Thor 5 1 ° W

11216 v 24500 7/8 514 646 2108