اطلاعات تلویزیون 1000 Drama
اسم کانال

TV 1000 Drama

زبان سوئدی
نروژی
den
فنلاندی

TV 1000 Drama فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
TV 1000 Drama

Astra 4A ( سایریوس ) 4.8 ° E
آسترا ( سایریوس )

12054 V 27500 3/4 1131 1132
1133
1134
1135
1136
1195