اطلاعات TV11
اسم کانال

TV11

زبان سوئدی

TV11 فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
TV11

Thor 5 1 ° W

11216 v 24500 7/8 515 648 2107
 
TV11

Astra 4A ( سایریوس ) 4.8 ° E
آسترا ( سایریوس )

11804 H 27500 3/4 6001 6002 6000