اطلاعات Zagros
اسم کانال

Zagros

زبان کردی

Zagros فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
Zagros

Eutelsat Hotbird 13B 13 ° E
هاتبرد یوتلست

10723 H 29900 3/4 1070 1270
1370
4670
 
ZAGROS

Telstar 12 15 ° W
تل استار

11031 v 2890 3/4 33 36
37
1
 
Zagros

Telstar 12 15 ° W
تل استار

11025 v 2170 3/4 33 36
37
1
Zagros

Eutelsat 7 West A 7 ° W
یوتلست

10796 v 27500 3/4 3608 3609
3622
3605