فرکانس های کانال های عبری


ماهواره یوتلست :
Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11181 vertical
  (عمودی)
  22400 2/3

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11124 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4
  • 3201
  • 3210
   3237
   3226
   3221
   3232
   3222
  • انگلیسی
   عربی
   روسی
   ترکی
   عبری
   یونانی
  • 20
  •  

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11966 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  •  
  • 5158
  • عبری
  • 20
  • RRsat Global Communications Network