ماهواره یوتلست :
Eutelsat 9A @ 9°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2551
  • 2552
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 1720
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1715
  •  
  • 2591
  • 2592
   2594
   2595
  • انگلیسی
   rum
   بلغاری
  • 1740
  • Arqiva
  •  
  •  
  •  
  • 1760
  • Arqiva
  • 2691
  • 2692
   2693
   2694
  • انگلیسی
   اکراینی
   بلغاری
  • 1741
  • Arqiva
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1651
  • 1652
   1653
   1654
   1655
  • nat
   mus
   انگلیسی
   فرانسوی
  • 1650
  •  
  • 1811
  • 1812
  • انگلیسی
  • 1810
  •  
  • 1821
  • 1822
  • انگلیسی
  • 1820
  •  
  •  
  • 1612
  •  
  • 1610
  • MultiProgram
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2101
  • 2201
  • مجارستانی
  • 1101
  •  
  • 2102
  • 2202
  • مجارستانی
  • 1102
  •  
  • 2103
  • 2203
  • مجارستانی
  • 1103
  •  
  11785 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2209
  • 2210
  • آلمانی
  • 216
  •  
  • 2241
  • 2242
  • deu
  • 217
  •  
  • 2273
  • 2274
  • آلمانی
  • 218
  •  
  • 2401
  • 2402
  • deu
  • 222
  •  
  • 2433
  •  
  • آلمانی
  • 223
  •  
  • 2497
  • 2498
  • آلمانی
  • 225
  •  
  • 2529
  • 2530
  • آلمانی
  • 226
  •  
  • 2337
  • 2338
  • آلمانی
  • 220
  • BASIS 1
  • 2465
  • 2466
  • انگلیسی
  • 224
  • BASIS 1
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4609
  • 4610
   4611
  • چینی
   مانداریایی
  • 1
  •  
  • 4865
  • 4866
  • چینی
   مانداریایی
  • 2
  •  
  • 5121
  • 5122
  • چینی
   مانداریایی
  • 3
  •  
  • 5633
  • 5634
   5635
  • چینی
   مانداریایی
  • 5
  •  
  • 1841
  • 1842
   1843
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 19
  •  
  •  
  • 5890
  • انگلیسی
  • 6
  • Skylogic
  •  
  • 1570
  •  
  • 157
  • M-Three satcom
  • 1701
  • 1702
  • ایتالیایی
  • 7
  • Unknown
  11843 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2031
  • 2032
  •  
  • 2203
  •  
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 1057
  • 1058
   1059
  • آلمانی
   آلمانی
  • 201
  •  
  • 1089
  • 1090
  • آلمانی
  • 202
  •  
  • 1185
  • 1186
  • آلمانی
  • 205
  •  
  • 1217
  • 1218
  • آلمانی
  • 206
  •  
  • 1249
  • 1250
   1251
  • آلمانی
  • 207
  •  
  • 1281
  • 1282
   1283
  • آلمانی
  • 208
  •  
  • 1313
  • 1314
  • آلمانی
  • 209
  •  
  • 1345
  • 1346
  • آلمانی
  • 210
  •  
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 1/2
  • 2002
  • 3002
  • فرانسوی
  • 3502
  •  
  • 2001
  • 3001
   4001
  •  
  • 3501
  •  
  • 2007
  • 3007
  • فرانسوی
  • 3507
  •  
  • 2011
  • 3011
   4011
   5011
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 3511
  • RRSat / KabelKiosk
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 200
  • 201
   202
   203
   204
   205
   206
   207
   208
   209
   210
   211
   212
   213
   214
   215
   216
   217
   218
   219
   220
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 233
  • Unknown
  • 400
  • 401
   402
   403
   404
   405
   406
   407
   408
   409
   410
   411
   412
   413
   414
   415
   416
   417
   418
   419
   420
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 433
  • Unknown
  • 1651
  • 1652
   1653
   1654
   1655
  • nat
   mus
   انگلیسی
   فرانسوی
  • 1650
  • Scopus
  11900 horizontal
  (افقی)
  3214 3/4
  • 2202
  • 2203
  • انگلیسی
  • 1022
  •  
  • 3402
  • 3403
  • فرانسوی
  • 1034
  •  
  • 3502
  • 3503
  • فرانسوی
  • 1035
  •  
  • 3602
  • 3603
  • فرانسوی
  • 1036
  •  
  • 3702
  • 3703
  • فرانسوی
  • 1037
  •  
  • 3802
  • 3803
  • فرانسوی
  • 1038
  •  
  11919 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2037
  • 3037
  • مالتی
  • 37
  •  
  • 2022
  • 3022
  •  
  • 22
  •  
  •  
  • 3010
  •  
  • 10
  • RRSat
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1001
  • 1101
  • فرانسوی
  • 901
  •  
  • 1002
  • 1102
  •  
  • 902
  •  
  •  
  • 1150
  •  
  • 950
  • GlobeCast
  •  
  • 1151
  •  
  • 951
  • GlobeCast
  •  
  • 1154
  •  
  • 954
  • GlobeCast
  • 1231
  • 1331
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 923
  • GlobeCast
  • 1008
  • 1108
  •  
  • 908
  • GlobeCast
  • 1003
  • 1103
  •  
  • 903
  • GlobeCast
  11958 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1101
  • 1201
   1301
  • مجارستانی
  • 101
  • eVision
  • 1102
  • 1202
   1302
  • مجارستانی
  • 102
  • eVision
  • 1103
  • 1203
   1303
  • مجارستانی
  • 103
  • eVision
  • 4144
  • 4145
  • مجارستانی
  • 6203
  • eVision
  • 4160
  • 4161
  • مجارستانی
  • 6204
  • eVision
  • 4112
  • 4113
  • مجارستانی
  • 6202
  • eVision
  11977 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 231
  • MEDIA BROADCAST
  • 6110
  • 6120
   6121
   6122
   6123
   6124
   6125
   6126
   6127
   6128
  • 001
   002
   003
   004
   005
   006
   007
   008
  • 261
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 3320
  •  
  • 233
  • MEDIA BROADCAST
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4201
  • 4211
  • عربی
  • 622
  •  
  • 4101
  • 4111
  • روسی
  • 621
  •  
  •  
  • 5011
  • مالتی
  • 630
  •  
  •  
  • 5111
  • مالتی
  • 631
  •  
  •  
  • 5211
  • مالتی
  • 632
  •  
  •  
  • 5311
  • مالتی
  • 633
  •  
  •  
  • 5411
  • مالتی
  • 634
  •  
  •  
  • 5511
  • مالتی
  • 635
  •  
  •  
  • 5611
  • مالتی
  • 636
  •  
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 1633
  • 1634
  • آلمانی
  • 404
  •  
  • 1665
  • 1666
  • آلمانی
  • 405
  •  
  • 1825
  •  
  • deu
  • 410
  •  
  • 2017
  • 2018
  • deu
  • 416
  • BASIS 2
  12034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 210
  • 220
   221
   222
  • fra
   انگلیسی
   qad
  • 302
  • TS Pro
  12054 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 7611
  • 7612
   7613
   7615
   7616
   7617
   7619
  • لهستانی
   انگلیسی
   fra
   روسی
   ترکی
   چک
   هلندی
  • 761
  • Telefonica Spain
  • 4129
  • 4130
  • اسپانیایی
  • 1
  • Harmonic
  12073 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4128
  • 4129
  • مجارستانی
  • 6802
  • HD Platform
  • 4144
  • 4145
  • مجارستانی
  • 6803
  • HD Platform
  • 4160
  • 4161
  • مجارستانی
  • 6804
  • HD Platform
  • 4176
  • 4177
  • مجارستانی
  • 6805
  • HD Platform
  • 4192
  • 4193
  • مجارستانی
  • 6806
  • HD Platform
  • 4208
  • 4209
   4210
  • مجارستانی
  • 6807
  • HD Platform
  • 4224
  • 4225
  • مجارستانی
  • 6808
  • HD Platform
  • 4240
  • 4241
   4242
  • مجارستانی
  • 6809
  • HD Platform
  • 4352
  • 4353
  • مجارستانی
  • 6810
  • HD Platform
  • 4368
  • 4369
  • مجارستانی
  • 6811
  • HD Platform
  • 4384
  • 4385
  •  
  • 6812
  • HD Platform
  • 4400
  • 4401
  • مجارستانی
  • 6813
  • HD Platform
  • 4416
  • 4417
  •  
  • 6814
  • HD Platform
  • 4432
  • 4433
  •  
  • 6815
  • HD Platform
  • 4496
  • 4497
   4498
  •  
  • 6819
  • HD Platform
  • 4608
  • 4609
   4610
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 6820
  • HD Platform
  • 4624
  • 4625
   4626
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 6821
  • HD Platform
  • 4640
  • 4641
   4642
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 6822
  • HD Platform
  • 4672
  • 4673
  • مجارستانی
  • 6824
  • HD Platform
  • 6544
  • 6545
   6546
  • انگلیسی
   مجارستانی
  • 6899
  • HD Platform
  12092 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 4401
  •  
  • 8713
  • Telefonica Spain
  •  
  • 4402
  •  
  • 8714
  • Telefonica Spain
  •  
  • 4403
  •  
  • 8715
  • Telefonica Spain
  •  
  • 4404
  •  
  • 8716
  • Telefonica Spain
  •  
  • 4405
  •  
  • 8717
  • Telefonica Spain
  •  
  • 4406
  •  
  • 8718
  • Telefonica Spain
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 401
  • 501
  • یونانی
  • 1001
  •  
  • 402
  • 502
  • یونانی
  • 1002
  •  
  • 403
  • 503
  • یونانی
  • 1003
  •  
  • 419
  • 519
  • یونانی
  • 1019
  •  
  • 420
  • 520
  • یونانی
  • 1020
  •  
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2901
  • 2902
  • ترکی
  • 2900
  •  
  • 3051
  • 3052
  • آلمانی
  • 3050
  •  
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 411
  • 511
  • ell
  • 1011
  •  
  • 412
  • 512
  • ell
  • 1012
  •  
  • 444
  • 544
  • انگلیسی
  • 1044
  •  
  • 460
  • 560
  • انگلیسی
  • 1060
  •  
  • 471
  • 571
   671
  • یونانی
  • 1071
  •  
  • 472
  • 572
   672
  • انگلیسی
  • 1072
  •  
  12169 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12207 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 151
  • 152
  • روسی
  • 7503
  • Platforma DV
  • 351
  • 352
  • روسی
  • 7507
  • Platforma DV
  • 451
  • 452
  • روسی
  • 7509
  • Platforma DV
  • 701
  • 702
  • روسی
  • 7514
  • Platforma DV
  • 1251
  • 1252
  • روسی
  • 7525
  • Platforma DV
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 451
  • 551
  • انگلیسی
  • 1051
  •  
  • 452
  • 552
  • ell
  • 1052
  •  
  • 454
  • 554
  • انگلیسی
  • 1054
  •  
  • 485
  • 585
  • انگلیسی
  • 1085
  • OTE
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1601
  • 1602
  • انگلیسی
  • 3630
  • Arqiva
  • 1001
  • 1002
   1003
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 3601
  •  
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 3602
  •  
  • 1201
  • 1202
   1203
   1204
   1205
   1206
   1207
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 3610
  •  
  • 1501
  • 1502
   1503
   1504
   1505
   1506
   1507
  • انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   فرانسوی
   لهستانی
   ترکی
  • 3625
  •  
  12265 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 435
  • 535
  • ell
  • 1035
  • OTE
  • 443
  • 543
  • ell
  • 1043
  • OTE
  • 499
  • 599
  • ell
  • 1099
  • OTE
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2593
  • 2594
  • آلمانی
  • 302
  •  
  12303 vertical
  (عمودی)
  26400 2/3
  • 1400
  • 1410
  • روسی
  • 90
  •  
  • 1700
  • 1710
  • روسی
  • 110
  •  
  12322 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1201
  • 1202
  • ترکی
  • 1200
  •  
  • 1301
  • 1302
  • ایتالیایی
  • 1300
  •  
  • 1401
  • 1402
  • ایتالیایی
  • 1400
  •  
  12341 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1560
  • 1520
  •  
  • 25
  • Unknown
  • 2360
  • 1422
  • انگلیسی
  • 28
  • Unknown
  • 2360
  • 2322
  •  
  • 29
  • Unknown
  • 2360
  • 1532
  •  
  • 33
  • Unknown
  • 2360
  • 1232
  •  
  • 36
  • Unknown
  12360 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
      .
  •  
  •  
  •  
  • 617
  •  
  • 1201
  • 1202
  • لهستانی
  • 620
  •  
  12380 vertical
  (عمودی)
  26400 2/3
  • 1400
  • 1410
   1420
  • روسی
   روسی
  • 40
  •  
  • 1600
  • 1610
   1620
  • روسی
   روسی
  • 60
  •  
  • 1800
  • 1810
  • روسی
  • 120
  • Platforma HD
  12399 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 308
  • 408
   428
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 20108
  •  
  • 1301
  • 1302
   1303
  • deu
   انگلیسی
  • 20113
  •  
  • 319
  • 439
   419
  • deu
   انگلیسی
  • 20119
  •  
  • 317
  • 417
  • انگلیسی
  • 20117
  • KabelKiosk
  12418 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 510
  • 509
   502
   504
   506
  •  
  • 5
  • Unknown
  • 710
  • 700
   702
   704
   706
  •  
  • 16
  • Unknown
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2049
  • 2050
  • آلمانی
  • 20208
  •  
  • 3073
  • 3074
   3075
   3076
   3077
   3078
   3079
   3080
   3081
  • آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
   اسپانیایی
   روسی
   لهستانی
   سوئدی
   هلندی
  • 20212
  • BASIS 2
      .
  •  
  •  
  •  
  • 20209
  • KabelKiosk
      .
  •  
  •  
  •  
  • 20219
  • BASIS 2